VÝZVY PRE PO A FO: PODPORA AKTIVÍT V OBLASTI PREVENCIE KRIMINALITY

VÝZVY PRE PO A FO: PODPORA AKTIVÍT V OBLASTI PREVENCIE KRIMINALITY

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality.

 

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:

– fyzické osoby

– právnické osoby

Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym účelovým fondom.

 

ZÁKLADNÝ CIEĽ:

Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania.

Prioritne budú podporené aktivity, ktorých cieľom je:

  • znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti
  • zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí
  • prevencia kriminality v rizikových skupinách
  • pomoc obetiam trestných činov

 

Termín uzávierky: 8.5.2017

Na dotácie možno v roku 2017  rozdeliť 1 328 000 €, pričom na jeden projekt je možné poskytnúť maximálne 66 000 €.

 

Viac info:  TU

Pridaj komentár