Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Žilinský kraj vás pozýva na výmenu skúseností do Trenčianskeho kraja – MAS Kopaničiarsky región

Program bude zameraný na príklady dobrej praxe realizovaných projektov z Programu rozvoja vidieka, z fondov EÚ, zameraných na LEADER, vidiecky cestovný ruch a rozvoj vidieka. Výmena skúseností sa uskutoční v dňoch 4. a 5. apríla 2017

Pridaj komentár