Zoznam miestnych akčných skupín schválených MP SR pre obdobie implementácie PRV SR 2014-2020

1.     Dolné Záhorie
2.     OZ Malokarpatský región
3.     Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.
4.     MAS Záhorie, o.z.
5.     Občianske združenie Podhoran
6.     Malokarpatské partnerstvo o.z.
7.     Občianske združenie Naše Jadro
8.     Miestna akčná skupina 11 PLUS
9.     Miestna akčná skupina Dudváh
10.   Miestna akčná skupina Stará Čierna voda
11.   Občianske združenie Poniklec - Váh
12.   Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko - duchonského mikroregiónu
13.   OZ RADOŠINKA
14.   Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
15.   Mikroregión TRÍBEČSKO
16.   Občianske združenie ŽIBRICA
17.   VITIS
18.   Miestna akčná skupina CEDRON - NITRAVA
19.   Regionálne združenie Dolná Nitra o.z.
20.   Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"
21.   Občianske združenie Tekov - Hont
22.   Občianske združenie Ipeľ - Hont
23.   Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
24.   Miestna akčná skupina Inovec
25.   Miestna akčná skupina Vršatec
26.   Naše Považie
27.   Miestna akčná skupina Strážovské vrchy
28.   Občianske združenie Miestna akčná skupina Rozvoj Hornej Nitry, o.z.
29.   Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie
30.   Žiar
31.   Občianske združenie Žiarska kotlina
32.   Občianske združenie Zlatá cesta
33.   Miestna akčná skupina Hontiansko - Novohradské partnerstvo
34.   Hontianske Poiplie
35.   Ipeľská Kotlina - Novohrad
36.   NAŠA LIESKA o.z.
37.   Podpoľanie
38.   MAS HORNOHRAD
39.   Miestna akčná skupina MALOHONT
40.   Miestna akčná skupina Cerovina, občianske združenie
41.   Verejno - súkromné partnerstvo Južný Gemer
42.   VSP - Stredný Gemer
43.   Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron
44.   Miestna akčná skupina Chopok juh
45.   Verejno - súkromné partnerstvo Horehron
46.   Miestna akčná skupina Rajecká dolina
47.   OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
48.   OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
49.   Občianske združenie Stredný Liptov
50.   MAS Orava, o.z.
51.   Miestna akčná skupina Biela Orava
52.   OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina"
53.   Miestna akčná skupina Bystrická dolina
54.   Pro Tatry, o.z.
55.   Tatry - Pieniny LAG
56.   Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš
57.   Občianske združenie "Partnerstvo pre región"
58.   Miestna akčná skupina ĽUBOVNIANSKO
59.   MAS Horný Šariš - Minčol
60.   Miestna akčná skupina HORNÁ TOPĽA
61.   Občianske združenie Dukla
62.   Miestna akčná skupina LABOREC, o.z.
63.   Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z.
64.   Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
65.   Miestna akčná skupina TOPOĽA, o.z.
66.   MAS ŠAFRÁN
67.   Miestna akčná skupina STRÁŽE
68.   Partnerstvo BACHUREŇ
69.   MAS SKALA, o.z
70.   Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
71.   Občianske združenie MAS LEV, o.z.
72.   Miloj Spiš, o.z.
73.   Miestna akčná skupina SĽUBICA, o.z.
74.   Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.
75.   MAS Gemer - Rožňava
76.   Občianske združenie KRAS
77.   Miestna akčná skupina Bodva
78.   Miestna akčná skupina Rudohorie, o.z.
79.   Miestna akčná skupina HORNÁD - ČIERNA HORA, o.z.
80.   Miestna akčná skupina OLŠAVA - TORYSA
81.   Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
82.   Miestna akčná skupina ROŇAVA, o.z.
83.   Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
84.   Miestna akčná skupina POONDAVIE, o.z.
85.   Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie
86.   Miestna akčná skupina TOKAJ - ROVINA, o.z.
87.   Miestna akčná skupina BODROG, o.z.
88.   Malodunajsko
89.   Agroprameň
90.   Občianske združenie HOLEŠKA
91.   MAS Podunajsko, o.z.
92.   MAS Združenie Dolný Žitný ostrov
93.   Občianske združenie "Mikroregión Hurbanovo"
94.   MAS Dvory a okolie
95.   MAS Dolné Považie
96.   MAS Bebrava
97.   Združenie Bielokarpatsko - trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
98.   MAS Magura - Strážov
99.   Občianske združenie Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce
100.  MAS Horný Liptov
101.   Verejno - súkromné partnerstvo Hontiansko - Dobronivské
102.   Banskobystrický geomontánny park
103.   Partnerstvo Južného Novohradu
104.   MAS TRI PRÚTY
105.   SEKČOV - TOPĽA, o.z.
106.   MAS DOMAŠA, o.z.
107.   Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
108.   Miestna akčná skupina TRI DOLINY, o.z.
109.   OZ Medzi riekami
110.    MAS Zemplín pod Vihorlatom, o.z.