MAS schválené pre obdobie 2014-2020

 

46.       Miestna akčná skupina Rajecká dolina
47.       OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
48.       OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
49.       Občianske združenie Stredný Liptov
50.       MAS Orava, o.z.
51.       Miestna akčná skupina Biela Orava
52.       OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina"
53.       Miestna akčná skupina Bystrická dolina
99.       Občianske združenie Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce
100.    MAS Horný Liptov