Boli schválené prvé projekty z oblasti cezhraničného vzdelávania a z oblasti rozvoja multimodálnej dopravy na poľsko-slovenskom pohraničí

Boli schválené prvé projekty z oblasti cezhraničného vzdelávania a z oblasti rozvoja multimodálnej dopravy na poľsko-slovenskom pohraničí   Na zasadnutí Monitorovacieho výboru v dňoch 10. a 11. mája 2017, ktoré…

Continue ReadingBoli schválené prvé projekty z oblasti cezhraničného vzdelávania a z oblasti rozvoja multimodálnej dopravy na poľsko-slovenskom pohraničí

Oznámenie MPRV SR o posunutí konečného termínu na podávanie JŽ 2017 do 30. mája 2017

Oznámenie MPRV SR o posunutí konečného termínu na podávanie JŽ 2017 do 30. mája 2017   Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR RV SR…

Continue ReadingOznámenie MPRV SR o posunutí konečného termínu na podávanie JŽ 2017 do 30. mája 2017

MINISTER L. SÓLYMOS PREDSTAVIL APLIKAČNÚ NOVELU ODPADOVÉHO ZÁKONA V BOJI ZA ČISTEJŠIE SLOVENSKO

MINISTER L. SÓLYMOS PREDSTAVIL APLIKAČNÚ NOVELU ODPADOVÉHO ZÁKONA V BOJI ZA ČISTEJŠIE SLOVENSKO   Sprehľadniť systém odpadov, znížiť administratívu pre malých podnikateľov a zaviesť sankcie pre tých, ktorí konajú v rozpore s platnými zákonmi. To…

Continue ReadingMINISTER L. SÓLYMOS PREDSTAVIL APLIKAČNÚ NOVELU ODPADOVÉHO ZÁKONA V BOJI ZA ČISTEJŠIE SLOVENSKO

Mestá a obce sa budú môcť uchádzať o dotácie na obnovu hasičských staníc.

Mestá a obce sa budú môcť uchádzať o dotácie na obnovu hasičských staníc.   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podporí obnovu obecných hasičských staníc. Obce a mestá budú môcť požiadať o…

Continue ReadingMestá a obce sa budú môcť uchádzať o dotácie na obnovu hasičských staníc.

Kolegyne kolegovia

Kolegyne kolegovia   http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=mimovladne-organizacie-podpori-v-tvorbe-lepsich-verejnych-politik-operacny-program-efektivna-verejna-sprava   Mimovládne neziskové organizácie môžu cez dopytovo-orientované výzvy z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) žiadať o nenávratný finančný príspevok na projekty týkajúce sa tvorby lepšej…

Continue ReadingKolegyne kolegovia

Úrad vlády SR zverejnil druhú výzvu na predkladanie projektov v Dunajskom nadnárodnom programe

Úrad vlády SR zverejnil druhú výzvu na predkladanie projektov v Dunajskom nadnárodnom programe   Na stránke www.danube.vlada.gov.sk   zverejnil Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod pre Dunajský nadnárodný program…

Continue ReadingÚrad vlády SR zverejnil druhú výzvu na predkladanie projektov v Dunajskom nadnárodnom programe

Trvalo udržateľná cezhraničná doprava

Trvalo udržateľná cezhraničná doprava Výzva sa týka druhej prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, špecifický cieľ: „Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov  s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych…

Continue ReadingTrvalo udržateľná cezhraničná doprava

Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacim k národnostným menšinám 2017

Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacim k národnostným menšinám 2017   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v…

Continue ReadingVýzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacim k národnostným menšinám 2017

V 9. kole projektu Zelená domácnostiam, ktoré bude vyhlásené v utorok 16. mája 2017, budú vydané poukážky na inštaláciu fotovoltických panelov v celkovej výške 900-tisíc €.

V 9. kole projektu Zelená domácnostiam, ktoré bude vyhlásené v utorok 16. mája 2017, budú vydané poukážky na inštaláciu fotovoltických panelov v celkovej výške  900-tisíc €.   Pôvodne plánovaná alokácia…

Continue ReadingV 9. kole projektu Zelená domácnostiam, ktoré bude vyhlásené v utorok 16. mája 2017, budú vydané poukážky na inštaláciu fotovoltických panelov v celkovej výške 900-tisíc €.

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE OPKZP-PO1-SC123-2017-17

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE OPKZP-PO1-SC123-2017-17   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na…

Continue ReadingPOZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE OPKZP-PO1-SC123-2017-17

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVAM OPKZP-PO2-SC211-2017-18 A OPKZP-PO2-SC211-2017-21

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVAM OPKZP-PO2-SC211-2017-18 A OPKZP-PO2-SC211-2017-21   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k…

Continue ReadingPOZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVAM OPKZP-PO2-SC211-2017-18 A OPKZP-PO2-SC211-2017-21

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre Prioritnú os 1, Špecifický cieľ 1.2.3

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre Prioritnú os 1, Špecifický cieľ 1.2.3   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,…

Continue ReadingVýzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre Prioritnú os 1, Špecifický cieľ 1.2.3

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 3, špecifický cieľ 3.1.1 a 3.1.3

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 3, špecifický cieľ 3.1.1 a 3.1.3   Ministerstvo vnútra Slovenskej…

Continue ReadingVýzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 3, špecifický cieľ 3.1.1 a 3.1.3

Grantový program „Vzdelanie = budúcnosť“

Grantový program „Vzdelanie = budúcnosť“    Uzávierka: 2. jún 2017 Maximálna výška grantu: 2 000 eur Prostredníctvom grantového programu „Vzdelanie = budúcnosť“ podporí Nadácia Volskwagen Slovakia projekty, ktorých zámerom je skvalitnenie vzdelávania detí v náhradnej starostlivosti (v detských domovoch, či…

Continue ReadingGrantový program „Vzdelanie = budúcnosť“