Dobrý deň,

Dobrý deň,

dovoľujem si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2017, verzia 3, spolu s informáciou o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách.

https://www.opvai.sk/aktuality/harmonogram_2017_3_mh/

Dokumenty sú zverejnené na webovom sídle OP VaI v časti:

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/

Pridaj komentár