Zoznam podporených žiadateľov (Program obnovy dediny 2017).

Zoznam podporených žiadateľov (Program obnovy dediny 2017).

 

Oznamujeme žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny – zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku na rok 2017, že na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny zo dňa 30. marca 2017 bola poskytnutá podpora nasledovným žiadateľom:

 

Zoznam podporených žiadateľov vrátane rozhodnutí nájdete na stránke:

http://bit.ly/2pFaABl

 

Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny spolu so základnými informáciami a pokynmi týkajúcimi sa ďalšieho postupu.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2o64REB

Pridaj komentár