Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – spolupráca obcí a poľnohospodárskych subjektov