Zahraničná exkurzia bude zameraná na príklady prípravy a realizácie projektov z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020, regionálne potraviny, vidiecky cestovný ruch a rozvoj vidieka.