VYZVANIE NA PREDLOŽENIE NÁRODNÉHO PROJEKTU S NÁZVOM „PODPORA ROZVOJA KREATÍVNEHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU“ ŽIADATEĽA SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA (SIEA) V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE

VYZVANIE NA PREDLOŽENIE NÁRODNÉHO PROJEKTU S NÁZVOM „PODPORA ROZVOJA KREATÍVNEHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU“ ŽIADATEĽA SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA (SIEA) V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE

Viac na:

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/narodne-projekty/05042017_kreativny_priemysel/

Pridaj komentár