VÝSKUMNÁ AGENTÚRA VYHLÁSILA VYZVANIE NA NÁRODNÝ PROJEKT

VÝSKUMNÁ AGENTÚRA VYHLÁSILA VYZVANIE NA NÁRODNÝ PROJEKT

 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila dňa 28.03.2017 Vyzvanie na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií (kód OPVaI-VA/NP/2017/1.1.1-02).

Podrobné informácie k vyzvaniu nájdete v časti VÝZVY/VÝSKUMNÁ AGENTÚRA AKO SO PRE OP VAI/NÁRODNÉ PROJEKTY, ako aj na webovom sídle Výskumnej agentúry.

 

https://www.opvai.sk/aktuality/va-vyzvanie-o-nfp-informacny-system-vav/

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/

Pridaj komentár