Súťaž „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2017“.

Súťaž „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2017“.

 

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje siedmy ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP“.

 

Pozývame miestne akčné skupiny a verejno-súkromné partnerstvá na Slovensku, zapojiť sa do súťaže, kde môžete prezentovať Vaše územie a to, čo je v ňom zaujímavé, originálne a výnimočné a zachytiť to na fotografii.

 

Uzávierka prihlášok do súťaže je 19. mája 2017.

 

Zaregistrované fotografie budú zverejnené naFacebookovej funpage NSRV SR (http://bit.ly/2pludyz), kde bude môcť verejnosť za ne hlasovať. Hlasovanie bude prebiehať do 30. júna 2017. Zvíťazí fotografia, ktorá bude mať najvyšší počet „likeov“ v danej kategórii.

 

Vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov súťaže sa uskutoční na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2017.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Informácie k súťaži (http://bit.ly/2oRmVkQ)

Prihláška (http://bit.ly/2obIbmw)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2owXWjo

Pridaj komentár