Rozhodnutie riaditeľa – Výzva č.5/2017

Rozhodnutie riaditeľa – Výzva č.5/2017

na webovom sídle Fondu na podporu umenia zverejnili rozhodnutie riaditeľa o (ne)podporení žiadostí o finančné prostriedky z FPU pre Výzvu č 5/2017 pre tieto

podprogramy:

  • 1.1 Divadlo,
  • 1.2 Tanec,
  • 1.3 Hudba.

Výsledky hodnotenia odborných komisií nájdete na odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Pridaj komentár