POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE OPKZP-PO1-SC123-2017-17

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE OPKZP-PO1-SC123-2017-17

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17 zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov.

 

Termín a miesto konania:

 

streda 17. máj 2017 / Bratislava

 

Zasadacia miestnosť č. 601, budova Vodohospodárskej výstavby, š. p., Karloveská 2, Bratislava-Karlova Ves

 

Program:

 

13:15 – 13:30     Registrácia účastníkov

 

13:30 – 14:30     Základné informácie o výzve č. 17

 

14:30 – 14:45     Prestávka

 

14:45 – 15:15     Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok

 

15:15 – 16:00     Osobné konzultácie

 

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: infoseminare.opkzp@enviro.gov.sk v termíne do 16.5.2017, 12:00 hod.

 

Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti  e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná.

 

Vaše prípadné otázky ohľadom informačného seminára môžete posielať na e-mailovú adresu: infoseminare.opkzp@enviro.gov.sk.

 

Zdroj: http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/pozvanka-na-informacny-seminar-k-vyzve-opkzp-po1-sc123-2017-17/

Pridaj komentár