Použitie aplikácie GSAA pri príprave žiadosti o platbu pre poľnohospodárske subjekty