Obce a spolupráca v rámci rozvoja vidieka z pohľadu PRV SR 2014 – 2020