Koncepciu podpory malých, mladých a rodinných farmárov predkladá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) na základe programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012 – 2016, Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013–2020 a Akčného plánu rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014 – 2020.