Nadácia poštovej banky vyhlásila program Nápad pre folklór.

Nadácia poštovej banky vyhlásila program Nápad pre folklór.

 

Oprávnení žiadatelia:

  • aktívni občania a iniciatívy,
  • verejnoprospešné organizácie (občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, spolky),
  • školy, škôlky,
  • samosprávy (obce, mestá),
  • kultúrne inštitúcie.

 

Oblasti podpory – podprogramy:

  1. Spoznaj svoj domov

Výskum lokálnej kultúry a popularizácia jeho výsledkov.

 

  1. Ukáž sa

Prezentácia lokálnej tradičnej kultúry a folklóru, umelecká tvorba zameraná na tradičnú ľudovú kultúru.

V prvej fáze programu budú vybrané nápady podporené celkovou sumou 39 000 € a následne v 2. fáze verejnosť svojím hlasovaním rozhodne o TOP projekte, ktorý na realizáciu získa navyše prémiu 1 000 €.

Predložené nápady bude hodnotiť odborná komisia, ktorej členovia sa zaoberajú ľudovou kultúrou a folklórom na akademickej úrovni a zástupcami nadácie poštovej banky.

Jeden subjekt môže zaslať do grantového programu maximálne jeden nápad.

Projekty je možné prihlasovať do 15. 5. 2017

 

Viac info: TU

Pridaj komentár