Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v súlade s Národným programom Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v súlade s  Národným programom Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

Oprávnení žiadatelia:

– orgán štátnej správy, ústrednej aj špecializovanej územnej štátnej správy

– samosprávny kraj, obec, mesto a nimi zriadená rozpočtová alebo príspevková organizácia

– mimovládna organizácia

– nezisková organizácia

– občianske združenie

– záujmové združenie právnických osôb

– nadácia

– medzinárodná organizácia pôsobiaca na území SR

– vzdelávacia inštitúcia, vedecko-výskumná organizácia

 

Typy podporovaných aktivít:

  1. Vypracovanie nových alebo revízia existujúcich integračných plánov pre štátnych príslušníkov tretích krajín na úrovni samospráv, miest a obcí
  2. Vzdelávanie pracovníkov národných/regionálnych/ miestnych autorít v oblasti príslušnej legislatívy a poskytovania služieb štátnym príslušníkom tretích krajín, a zvyšovanie ich multikultúrnych zručností
    3. Organizácia podujatí, seminárov alebo workshopov pre pracovníkov národných/regionálnych/miestnych autorít za účelom vzdelávania, poskytovania informácií a zdieľania dobrej praxe v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín na národnej/regionálnej/ miestnej úrovni
  3. Vytvorenie informačných materiálov, ktoré budú používané na úrovni samospráv, miest a obcí pri poskytovaní služieb štátnym príslušníkom tretích krajín

 

Minimálna výška grantu pre projekt je 20 000 €

Uzávierka prijímania žiadostí: 2.6.2017

Viac info: TU

Pridaj komentár