Regionálne antény

Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj
Organizácia: CEMI  s.r.o.
Koordinátor: Ing. Andrea Zahradníková
Kontaktná adresa: Starohájska 29, 851 02  Bratislava
Telefón: 0918 418 931
E-mail: zahradnikova@cemiconsult.eu 
www: www.cemiconsult.eu

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj
Organizácia: Obviam regio
Koordinátor: Ing. Tomáš Galbavý 
Kontaktná adresa: 920 62  Horné Otrokovce č. 145
Telefón: 0908 123 894
E-mail: galbavy@obviamregio.sk  
www: www.obviamregio.sk

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj
Organizácia: PROUNION a.s.
Koordinátor: Ing. Ondrej Hanušovský
Kontaktná adresa: Piaristická 2, 949 01 Nitra
Telefón: 0915 873 481
E-mail: hanusovsky@prounion.sk  
www: www.prounion.sk

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky kraj
Organizácia: MVL Štefánek, s.r.o.
Koordinátor: Ing. Andrej Milo
Kontaktná adresa: Hlavná 1, 911 05 Trenčín
Telefón: 032/7484919, 0910 901 431
E-mail: milo@mvlstefanek.sk 
www: www.mvlstefanek.sk

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj
Organizácia: VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity
Koordinátor: Mgr. Emília Jányová Lopušníková      
Kontaktná adresa: Kremnička 53, 974 05  Banská Bystrica
Telefón: 0905 866 698 
E-mail: vokara@voka.sk
www: www.vokara.sk

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj
Organizácia: J One, s. r. o.
Koordinátor: PhDr. Mgr. Jozef Mikyška, Ing. Miroslav Jánošík 
Kontaktná adresa: K cintorínu 561/45, 010 04  Žilina
Telefón: PhDr. Mgr. Jozef Mikyška - 0903 844 054, Ing. Miroslav Jánošík  -  0905 240 098
E-mail: mikyska@zilinskyvidiek.skjanosik@zilinskyvidiek.sk
www: www.zilinskyvidiek.sk

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj
Organizácia: KRAJSKÁ ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOŠICKÉHO KRAJA
Koordinátor: Ing. Zdenko Knižka
Kontaktná adresa: Hellova 2, 040 11  Košice
Telefón: 0910 910 857 
E-mail: krakke@krakke.sk
www: www.krakke.sk

 

egionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj
Organizácia: MEDIINVEST Consulting, s.r.o. 
Koordinátor: Mgr. Dana Osifová, Ing. Anna Fedoršová  
Kontaktná adresa: Mukačevská 14420/30, 080 01  Prešov
Telefón: 0948 635 525
E-mail: osifova@mediinvest.skfedorsova@mediinvest.skmediinvest@mediinvest.sk
wwwwww.mediinvest.sk