Regionálne antény

Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj

Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj

Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj

Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj

Regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky kraj

Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj