Regionálne antény

Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj
Organizácia: CEMI  s.r.o.
Koordinátor: Ing. Andrea Zahradníková
Kontaktná adresa: Starohájska 29, 851 02  Bratislava
Telefón: 0918 418 931
E-mail: zahradnikova@cemiconsult.eu 
www: www.cemiconsult.eu

Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj
Organizácia: Obviam regio, o.z.
Koordinátor: Mgr. Veronika Stankovianska
Adresa kancelárie antény: 920 62  Horné Otrokovce č. 145
Kontaktná adresa: Piaristická 2, 949 01 Nitra
Telefón: 0902 541 346
E-mail: stankovianska@obviamregio.sk
www: http://www.obviamregio.sk/index.php/nsrv/regionalna-antena/

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj
Organizácia: PROUNION a.s.
Koordinátor: Ing. Tomáš Kozolka
Kontaktná adresa: Piaristická 2, 949 01 Nitra
Telefón: +421 (0) 911 709 581
E-mail: kozolka@prounion.sk
www: http://prounion.sk/ransrv/

Regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky kraj
Organizácia: MVL Štefánek, s.r.o.
Koordinátor: Ing. Andrej Milo
Kontaktná adresa: Hlavná 1, 911 05 Trenčín
Telefón: 032/7484919, 0910 901 431
E-mail: milo@mvlstefanek.sk 
www: http://www.mvlstefanek.sk/nsrv/

Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj
Organizácia: VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity
Koordinátor: Mgr. Emília Jányová Lopušníková
Kontaktná adresa: Horná 13, 974 01  Banská Bystrica
Telefón: 0905 866 698
E-mail: voka@voka.skinfo@voka.sklopusnikova@voka.sk
www: www.vokara.sk

Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj
Organizácia: J One, s. r. o.
Koordinátor: PhDr. Mgr. Jozef Mikyška, Ing. Miroslav Jánošík
Kontaktná adresa: K cintorínu 561/45, 010 04  Žilina
Telefón: PhDr. Mgr. Jozef Mikyška - 0903 844 054, Ing. Miroslav Jánošík  -  0905 240 098
E-mail: mikyska@zilinskyvidiek.skjanosik@zilinskyvidiek.sk
www: www.zilinskyvidiek.sk

Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj
Organizácia: KRAJSKÁ ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOŠICKÉHO KRAJA
Koordinátor: Ing. Zdenko Knižka
Kontaktná adresa: Hellova 2, 040 11  Košice
Telefón: 0910 910 857
E-mail: krakke@krakke.sk
www: http://www.nsrvke.sk/

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj
Organizácia: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Koordinátor: Ing. Zuzana Micheľová
Kontaktná adresa: Mukačevská 14420/30, 080 01  Prešov
Telefón: 0948 635 525
E-mail: antenapresov@mediinvest.sk
wwwhttp://www.mediinvest.sk/regionalna-antena