Centrálna jednotka

Kontakty - Centrálna jednotka NSRV SR


Agentúra pre rozvoj vidieka
Akademická 4
949 01 Nitra

Riaditeľ, manažér Národnej siete rozvoja vidieka SR

Ing. Vladimír Vnuk 
037 7336 402, 0915 700 908
email: 
vnuk@arvi.sk

Referent pre vzdelávanie, personalista, administratívny pracovník, koordinátor Národnej siete rozvoja vidieka SR, zástupca riaditeľa

Mgr. Vladimíra Gudábová 
037 7336 402, 0915 701 076
email: 
arvi@arvi.sk

Ekonóm - účtovník

Ing. Mária Šeptáková 
037 7336 402, 0905 409 782
email: 
septakova@arvi.sk

Referent pre lesníctvo, ekológiu a environment, manažér kancelárie Národnej siete rozvoja vidieka SR, registrácia projektov do NSRV SR

Ing. Ingrid Gogorová 
037 7336 402, 0905 829 988
email: 
gogorova@arvi.sk

Manažér kancelárie Národnej siete rozvoja vidieka SR

Ing. Karin Balážiová 
037 7336 402, 0907 983 382
email: 
balaziova@arvi.sk

Manažér aktivít centrálnej jednotky Národnej siete rozvoja vidieka SR

PaedDr. Katarína Skalická, PhD.
037 7336 402, 0917 855 092
email: 
skalicka@arvi.sk

Referent pre Program rozvoja vidieka SR

Ing. Peter Košťál, PhD.
037 7336 402, 0908 931 207
email: 
kostal@arvi.sk

Koordinátor pre Miestne akčné skupiny

Mgr. Lenka Lacinová 
037 7336 402, 0908 290 667
email: 
lacinova@arvi.sk