Kontakty - Centrálna jednotka NSRV SR


Agentúra pre rozvoj vidieka
Akademická 4
949 01 Nitra

Riaditeľka

Ing. Lenka Mikulová
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0918 564 654
email: mikulova@arvi.sk

Referent pre vzdelávanie, personalista, administratívny pracovník, koordinátor Národnej siete rozvoja vidieka SR, zástupca riaditeľa

Mgr. Vladimíra Gudábová 
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0915 701 076
email: arvi@arvi.sk

Ekonóm - účtovník

Mgr. Mária Matušková
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0905 409 782
email: matuskova@arvi.sk

Referent pre Program rozvoja vidieka SR

Ing. Peter Košťál, PhD.
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0908 931 207
email: kostal@arvi.sk

Manažér kancelárie NSRV SR

Mgr. Dárius Soboňa
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0915 700 908
e-mail: sobona@arvi.sk

Manažér aktivít centrálnej jednotky NSRV SR

Ing. Juraj Bence
Tel.kontakt: 037 / 7336402
e-mail: bence@arvi.sk

Referent pre EIP

Ing. Michaela Töröková
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0908 290 667
e-mail: torokova@arvi.sk

Koordinátor pre Miestne akčné skupiny

Ing. Simona Radecká
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0907 983 382
e-mail: radecka@arvi.sk

Referent pre Program rozvoja vidieka - databáza projektov

Ing. Martina Babčáňová
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0905 409 783
e-mail: babcanova@arvi.sk

Referent pre Program rozvoja vidieka

Ing. Diana Remeňová
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0905 829 988
e-mail: remenova@arvi.sk

Referent pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

p. Janka Bohumelová
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0917 855 092
e-mail: bohumelova@arvi.sk