Informačný seminár pre potenciálnych – nových žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.1.1-01

Informačný seminár pre potenciálnych – nových žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.1.1-01

 

V základnej škole úspešnejší v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre Banskobystrický kraj

 

  1. 5. 2017   Banská Bystrica, Veľká sála na 1. poschodí Mestského úradu v Banskej Bystrici, Československej armády 26, 974 01  Banská Bystrica

 

PROGRAM

09:45 – 10:00    Registrácia

10:00 – 10:15    Činnosť IPC Banská Bystrica

10:15 – 10:45    Výzva – základné informácie (oprávnené aktivity, oprávnení

žiadatelia,…)

10:45 – 11:15    Oprávnené a neoprávnené výdavky, financovanie projektu

11:15 – 11:45     Merateľné ukazovatele

11:45 – 12:05     Prestávka

12:05 – 13:00     Diskusia

13:00                 Záver seminára

 

Informačný seminár je len pre prihlásených účastníkov 

Informačný seminár nie je určený pre žiadateľov, ktorí už predložili žiadosť o NFP v rámci konkrétnej výzvy. 

 

PRIHLASOVANIE NA SEMINÁR

Pridaj komentár