FOND NA PODPORU UMENIA Rozhodnutie riaditeľa – Podprogram 1.5.2

FOND NA PODPORU UMENIA Rozhodnutie riaditeľa – Podprogram 1.5.2

 

Kancelária fondu zverejnila výsledky hodnotenia odbornej komisie pre Podprogram 1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry.

 

Rozhodnutia riaditeľa nájdete na linku: http://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Pridaj komentár