Pracovné stretnutie bude zamerané na problematiku „Implementácia stratégii CLLD v aktuálnom období – aktuálne informácie, poznatky, predpokladaný vývoj a aktuálne informácie k návrhu Intervencie LEADER do budúceho obdobia “

Continue ReadingPracovné stretnutie bude zamerané na problematiku „Implementácia stratégii CLLD v aktuálnom období – aktuálne informácie, poznatky, predpokladaný vývoj a aktuálne informácie k návrhu Intervencie LEADER do budúceho obdobia “