Aktualizácia č.1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-2016-14

Aktualizácia č.1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-2016-14

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11509

Pridaj komentár