MPaRV SR – Rozširujeme podpory pre včelárov.

MPaRV SR – Rozširujeme podpory pre včelárov.   Ministerstvo pôdohospodárstva rozširuje možnosti poskytovania pomoci pre včelárov. Prostredníctvom nového Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva si včelári, začínajúci včelári a včelárske združenia najbližšie tri roky rozdelia každý rok po takmer 1,2 milióna eur.   – Včelári si rozdelia 1,2 milióna eur ročne. – Počet včelstiev […]

Continue reading


Informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy IROP-PO1-SC121-2016-09:

Informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy IROP-PO1-SC121-2016-09:   V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 3 stanovený na 30.06.2017.   Poskytovateľ je v súlade s […]

Continue reading


Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy IROP-PO1-SC121-2016-09 podľa územnej príslušnosti k 12.05.2017.

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy IROP-PO1-SC121-2016-09 podľa územnej príslušnosti k 12.05.2017.   Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-9 podľa územnej príslušnosti k 12.05.2017   Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 2 […]

Continue reading


Akumulátory pri fotovoltike v Zelenej domácnostiam pripájajte, len ak ich chcete skutočne využívať

Akumulátory pri fotovoltike v Zelenej domácnostiam pripájajte, len ak ich chcete skutočne využívať   Slovenská inovačná a energetická agentúra upozorňuje domácnosti, že formálne deklarovanie splnenia uprednostňujúceho kritéria pri fotovoltických paneloch, t.j. vyplnenia hodnoty výkonu elektrických akumulátorov v žiadosti o vydanie poukážky z projektu Zelená domácnostiam bez reálneho zámeru využívať energiu uskladnenú v akumulátoroch, môže viesť […]

Continue reading


Informačný seminár pre potenciálnych – nových žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.4.1-01 NedisKVALIFIKUJ SA!.

Informačný seminár pre potenciálnych – nových žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.4.1-01 NedisKVALIFIKUJ SA!.    29.5.2017  Bratislava   Ekonomická univerzita v Bratislave (spoločenská miestnosť 2 v Novej budove) Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava   PROGRAM 09:45 – 10:00     Registrácia 10:00 – 10:15     Činnosť IPC Banská Bystrica 10:15 – 10:45   […]

Continue reading


Výzvy pre MNO z OP EVS zverejnené

Výzvy pre MNO z OP EVS zverejnené   V súvislosti s komunikovanými infoseminármi Vás s radosťou odkazujeme na zverejnené výzvy riadiacim orgánom operačného programu Efektívna verejná správa.   Výzvy sú rozdelené na dve základné témy: Tvorba lepšej verejnej politiky Občianska informovanosť a participácia   Zároveň sa delia podľa miesta realizácie na: Celé územie SR Rozvinutejšie regióny […]

Continue reading


Výber hodnotiteľov pre dopytovo-orientované projekty z OP EVS

Výber hodnotiteľov pre dopytovo-orientované projekty z OP EVS   Riadiaci orgán operačného programu Efektívna verejná správa (ďalej aj OP EVS) vyhlásil výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre dopytovo-orientované projekty z OP EVS. Úspešní uchádzači budú zaradení do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok.   Ako prvé budú hodnotitelia posudzovať projekty v rámci práve […]

Continue reading


Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO: Aktualizácia termínov

Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO: Aktualizácia termínov   Na infosemináre k výzvam z operačného programu Efektívna verejná správa, o ktorých sme informovali v tomto článku, sa v priebehu troch týždňov registrácie prihlásilo viac ako 530 účastníkov. Z dôvodu naplnenia kapacity v niektorých termínoch a pretrvávajúcemu veľkému záujmu o účasť, aktualizujeme termíny konania: Pridali sme nový seminár v Bratislave, dňa 31.5. O mieste podujatia budeme registrovaných účastníkov informovať […]

Continue reading


Boli schválené prvé projekty z oblasti cezhraničného vzdelávania a z oblasti rozvoja multimodálnej dopravy na poľsko-slovenskom pohraničí

Boli schválené prvé projekty z oblasti cezhraničného vzdelávania a z oblasti rozvoja multimodálnej dopravy na poľsko-slovenskom pohraničí   Na zasadnutí Monitorovacieho výboru v dňoch 10. a 11. mája 2017, ktoré sa konalo v Tatranskej Lomnici boli schválené štyri projekty v celkovej výške 1,3 mil. eur. Finančné prostriedky z EFRR vo výške 1 mil. eur budú […]

Continue reading


Oznámenie MPRV SR o posunutí konečného termínu na podávanie JŽ 2017 do 30. mája 2017

Oznámenie MPRV SR o posunutí konečného termínu na podávanie JŽ 2017 do 30. mája 2017   Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR RV SR v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 2017/807 z 11. mája 2017 zverejneného v Úradnom vestníku EÚ dňa 12. mája 2017 určuje 30. máj 2017 ako konečný […]

Continue reading


MINISTER L. SÓLYMOS PREDSTAVIL APLIKAČNÚ NOVELU ODPADOVÉHO ZÁKONA V BOJI ZA ČISTEJŠIE SLOVENSKO

MINISTER L. SÓLYMOS PREDSTAVIL APLIKAČNÚ NOVELU ODPADOVÉHO ZÁKONA V BOJI ZA ČISTEJŠIE SLOVENSKO   Sprehľadniť systém odpadov, znížiť administratívu pre malých podnikateľov a zaviesť sankcie pre tých, ktorí konajú v rozpore s platnými zákonmi. To je len časť opatrení aplikačnej novely zákona o odpadoch, ktorá je založená na princípe znečisťovateľ platí. Ministerstvo životného prostredia SR ju v najbližších dňoch predloží do legislatívneho procesu, kde […]

Continue reading


Príspevok na zateplenie rodinného domu sa zvýši.

Príspevok na zateplenie rodinného domu sa zvýši.   Na zateplenie rodinného domu bude po novom možné získať vyšší príspevok od štátu ako vlani. Vyplýva to z novely zákona o energetickej hospodárnosti budov z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorú 9. mája 2017 definitívne schválil parlament.   Maximálna dotácia tak stúpne z doterajších 6500 […]

Continue reading