Aktivity 2018

Výmena skúseností MAS s implementáciou stratégie CLLD v Žilinskom kraji a Prešovskom kraji

Klub mladých farmárov